Om oss

ForAlle er et samarbeidsprosjekt som skal tilby gratis ferieaktiviteter til barn og unge.

Prosjektet har vært drevet av Haugesund Røde Kors, Kirkens Bymisjon Skattkammeret og KFUK-KFUM Forandringshuset i tre år.

Prosjektet går nå over i en ny fase og skal drives uten egen prosjektleder. Målet er å få med enda flere lag og foreninger. Prosjektet skal koordinere, motivere og tilrettelegge for at grasrot-frivilligheten i kommunen kan bidra til å skape gratis aktiviteter i ferier og fridager. Prosjektet skal selv arrangere aktiviteter der det mangler tilbud.

Haugesund kommune er blitt en stor samarbeidspartner og er med på å koordinere all aktiviteten.

Sparebankstiftelsen SR-Bank støttet oss i de tre første årene, og er nå med oss på de tre nye årene. En STOR TAKK til Sparebankstiftelsen SR-Bank, både for støtten til prosjektet, men også alt de gjør for barn og unge.

ForAlle Haugesund takker alle sine samarbeidspartnere, uten dem hadde ikke dette vært mulig.

Vi samarbeider med flere lag og foreninger som stiller opp og gjør en forskjell for barn og unge i byen vår.

Ønsker ditt lag/forening å bidra inn i prosjektet, ta kontakt med en i styringsgruppen.